Hovedmeny

Barn og Ungdom


Barn

Formål: Sikre at Vassøy har et fullverdig tilbud til barn og unge.

Hvordan bidrar du: Vi trenger aktivitetsledere, kursledere, trenere, klovner, voksne og ungdommer med godt humør. Ta kontakt med styret om du er interessert.

Status: Pr. dags dato har vi småbarnsgruppe, Labbetuss og barnekor på Vassøy. I tillegg har foreldrene til 4-åringene tatt initiativ til å ha organisert St. Hans-feiring i Peisaren. Ellers har barnehagen, skolen, bedehuset og idrettslaget tilrettelagte aktiviteter.

Koordinator:

Ungdom

Formål: Sikre at Vassøy har et fullverdig tilbud til ungdom.

Hvordan bidrar du: Vi trenger din hjelp som leder, en å prate med, arbeidsgiver og deg som ungdom. Ta kontakt med styret om du er interessert i å bidra.

Status: Vassung er Vassøys egen ungdomsklubb. Vi møtes på Vassøystua fredager i partalls uker, fra kl. 19:00 til ca. 22:00. Aldersgrensen er fra 7. klasse og oppover, og vi har på hver klubbkveld godt oppmøte fra øyas ungdom. Vi arrangerer i tillegg til vanlige klubbkvelder også filmkvelder, spillekvelder og aktivitetskvelder. 1-2 ganger pr. år prøver vi a ta turen til byen for å spille Reball og bowling.

Koordinator: 

Kontaktpersoner:

  •  
  •  
  •