Hovedmeny

Beredskap


Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Stavanger Legevakt 51 51 02 02
Stavanger Universitetssykehus 05151

Nødplakat for Vassøy

Vassøy Brannreserve

Navn Telefon
Sigurd Helgesen 905 60 709
Steinar Steinsøy 936 63 374
Anders H. Kaland 908 73 334
Helge Geir Helgesen 982 41 539
Hilde Skjærvold 920 83 938
Kjetil Bøe 941 41 908
Ole Jacob Johannessen 415 26 914
Terje Hettervik 992 09 919
Knut Pedersen 920 83 942


Hjertestarter

Det ble i 2009 avholdt flere kurs i livredning og bruk av hjertestarter på Vassøy. Over 30 personer deltok,
se liste over deltakere her.

Hvis noen ønsker demonstrasjon av hjertestarter, kan dette avtales direkte med Øystein Kallevåg, mob. 920 53 107.

Det er hengt opp to hjertestartere på Vassøy. De er plassert nord og sør på øya. Begge henger i et rødt
skap på garasjene til:

Linda Husebø Nordstrandveien 39
Tor Sølve Folkvord Sørstrandveien 90