Hovedmeny

Brukomitéen


Formål: Brukomitéen har som formål å jobbe for at broen til Vassøy kommer på plass.

Hvordan bidrar du: Styret ønsker velkommen hjelp av alle som har interesse for å jobbe for bro til Vassøy. Vennligst ta kontakt med et av styremedlemmene.

Status: Status på brua per februar 2015 er at fylket har oversendt finansierings analysen til Stavanger Kommune for politisk behandling.

Koordinator: Trond Kostøl. Epost: trond.kostol@norconsult.com Mobil: 907 57 027

Styret i brukomitéen består av:

Navn Epost Telefon
Trond Kostøl trond.kostol@norconsult.com 907 57 027
Neri Askland Neri.askland@lyse.net 958 84 629
Helge Geir Helgesen helge.g.helgesen@lyse.net 982 41 539
Per Trondsen per-trondsen@lyse.net 913 60 660
Bjørn Henden bjorn.henden@lyse.net 906 66 453
Helge Krosli kroslikarin@gmail.com 915 90 550
Dagfinn Stensland dstensla@online.no 928 10 643