Hovedmeny

Plan 2420


Klikk på linken under for å få tilgang til Plan 2420.

Reguleringsplan for FV 385, fastlandsforbindelse til Vassøy. Forslag til planprogram.

Beboerforeningens innspill til planprogrammet er behandlet på styremøte og folkemøte i Vassøystua 4. juni 2012 og sendt til Dimensjon rådgiving.