Hovedmeny

Styrende dokumenter:

Vedtekter

Styret i Vassøy Beboerforening


Formål: Vassøy Beboerforening har som formål å jobbe for at Vassøy utvikles til det beste for øyas befolkning. Vassøy Beboerforening blir valgt av Vassøys befolkning på årsmøtet. Styret består pr. idag av følgende personer:

  Navn Mobil
Styreleder Velges av styret  
Nestleder Velges av styret  
Styremedlemmer Helge Geir Helgesen 982 41 539
  Sølve Marie Jørgensen 404 67 402
  Gunleiv Østebø (Kasserer) 913 09 122
  Fridtjof Riis 51 69 70 37
  Tommy Kjær Andersen (Webmaster) 934 60 912
  Sissel Aanestad 915 85 095
  Signe Egenberg 907 67 639
  Frode Kristoffersen 472 48 782
Varamedlemmer Roar Jørgensen 412 77 040
  Ben Morten Henriksen 976 30 493
  Tanya Andersen 932 84 420
  David Pelosof 489 91 883
Revisor Per Hanasand  
Valgkomitéen Turid Trondsen 922 31 823
  Grete Ystheim Undseth 942 98 441
  Sigrun Torrissen 975 80 859
Styret Vassøystua Sølve Marie Jørgensen 404 67 402
  Sissel Aanestad 915 85 095
  Roar Jørgensen 412 77 040

Alle saker som du ønsker at styret skal ta opp må være i styrets hende innen helgen før møtet. Møtene vil vanligvis foregå i Vassøystua, men av praktiske årsaker kan de også bli holdt hjemme hos et av styremedlemmene. Info om dette vil bli oppdatert på hjemmesiden, eventuelt sendt ut på SMS. Styret vil i 2018 ha møte følgende dager:

Resterende møtedatoer vil bli annonsert senere.

Møtene kan flyttes om det passer bedre for deltakerne. Vi minner også om at betalende medlemmer har full anledning til å stille på møtene, enten bare for å høre på eller at dere har en sak dere ønsker skal tas opp. Velkommen!